Από την  Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται  ότι με την υπ’ αριθμ. 35/2021 (ΑΔΑ: ΩΤ8ΑΩΞΙ-Ο0Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων. 

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που μαστίζει την ανθρωπότητα και με αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες της Πάτρας αλλά και τους δημοτικούς υπαλλήλους που διεκπεραιώνουν αιτήσεις καθημερινά, αποφασίσαμε ότι οι δικαιούχοι απαλλαγών δημοτικών τελών που ανήκουν στις κάτωθι κοινωνικές ομάδες και είχαν από το 2020 την απαλλαγή να την διατηρήσουν και για το 2021, χωρίς υποβολή νέας αίτησης, προκειμένου να μην συνωστίζονται στις δημοτικές υπηρεσίες.            

Σημειώνεται  ότι ΜΟΝΟ οι παρακάτω  κατηγορίες  θα υποβάλλουν αίτηση  για την απαλλαγή ή μείωση  δημοτικών τελών:

  1.  Οι νέοι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών 
  2. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ
  3.  Οι άνεργοι 
  4. Όσοι έχουν αλλάξει διεύθυνση  
  5. οι δικαιούχοι που απαλλάχτηκαν για το 2020 και ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥΣ  ( π.χ. λόγω θανάτου, λόγω προστατευόμενων τέκνων, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων έτους 2019  κ.τ.λ.) 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  θα υποβληθούν μόνο  ηλεκτρονικά  στο mail  [email protected] από  12/4/2021

Διευκρινίζεται ότι:

  • λόγω φόρτου εργασιών της Υπηρεσίας, αλλά και εγκυκλίων εξυπηρέτησης κοινού λόγω  πανδημίας, ο έλεγχος των αιτήσεων και η  διαβίβασή τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ θα ολοκληρωθεί μέχρι   το τέλος Ιουνίου. 
  • σε κάθε περίπτωση οι  απαλλαγές θα ισχύσουν  επί  δωδεκάμηνο από την ημερομηνία που θα καταγραφεί στον πρώτο λογαριασμό

και θα συνεχίσουν  μέχρι τις νέες εντάξεις του 2022.