Είναι πραγματικά απίστευτο αλλά κατάφερε να αποδράσει από τη λεκάνη που το είχαν τοποθετήσει και σπαρταρώντας να βρει τον δρόμο προς το νερό.