Μία εκ των κορυφαίων διαφημιστικών εταιριών στο χώρο του Marketing και της εκπροσώπησης μεγάλων εταιρικών πελατών, λόγω ανάληψης ενός νέου project , επιθυμεί να εντάξει 3 άτομα τα τμήματα: Εξυπηρέτησης Πελατών - Επικοινωνίας .

  • Ευχέρεια λόγου 
  • Πνεύμα ομαδικότητας
  • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να αποκτήσει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και να καταρτιστεί πλήρως μέσα από συνεχή εκπαίδευση.

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: [email protected]