"Παγκοσμίως η 2α Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα του Αυτισμού, ολόκληρος δε ο Απρίλιος ως μήνας ενημέρωσης, δράσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, των αρχών και των φορέων για τον Αυτισμό.  Aυτή την αόρατη αναπηρία, που αγωνιζόμαστε να την κάνουμε ορατή!  

 Μια  πρόσφατη έρευνα  έδειξε ότι ο αυτισμός αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας συνολικά το 2%, κάτι που σημαίνει ότι το 1 στα 45 παιδιά περίπου που γεννιούνται έχει αυτισμό.  Μιά πανδημία ανάλογη με αυτή που βιώνει ο πλανήτης μας με τον Covid-19 χωρίς όμως να είναι μετοδοτική! Μια Πανδημία που δεν αντιμετωπίζεται ούτε με μέτρα πρόληψης και προστασίας, ούτε με εμβόλιο, ούτε γνωρίζουμε την αιτία και ούτε υπάρχει μέχρι στιγμής θεραπεία ! 

     Επιδίωξή μας είναι να περάσουμε στον κόσμο  την  Αποδοχή και την Κατανόηση της Αυτιστικής Διαταραχής, να επισημάνουμε οτι χρειάζεται κινητοποίηση και Δράση που πρέπει να αναληφθεί από συλλόγους, Υπηρεσίες, από επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και από ευαισθητοποιημένους πολίτες για να διεκδικήσουν αυτά που η πολιτεία και η κοινωνία οφείλει στα Άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, μια και τα ίδια δεν είναι σε θέση να  τα διεκδικήσουν.

    Τα τελευταία λίγα χρόνια η προσοχή της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και  της πολιτείας , είναι μεγαλύτερη και πιο στοχευμένη στον Αυτισμό.  Πολλά μεγάλα ερευνητικά κέντρα και επιστήμονες μελετούν με σύγχρονα διαγνωστικά μέσα τον Αυτισμό με ελπιδοφόρα αποτελέσματα, που υπόσχονται λύσεις, αλλά όχι προς το παρόν.  

    Η πολιτεία στρέφεται με μεγαλύτερη προσοχή στον Αυτισμό. Δημιουργεί και στη χώρα μας  σιγά-σιγά υποδομές και αναπτύσσει υπηρεσίες  που βοηθούν σημαντικά.   

      Ο αυτισμός είναι αναπτυξιακή διαταραχή που διαρκεί ολόκληρη τη ζωή.  

   Κύριο χαρακτηριστικό των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος αποτελεί η μοναδική ως προς τη φύση της, ποιοτική απόκλιση στους τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δημιουργίας σχέσης, της λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας, της σκέψης-φαντασίας και της συμπεριφοράς (Wing 1996, APA 1994, WHO 1992). 

   Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του αυτισμού στους τομείς της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς, οδηγεί σε διαφορετικό τρόπο σκέψης, σε διαφορετική αντίληψη και κατανόηση του κόσμου. Οι αποκλίσεις αυτές επηρεάζουν σοβαρά την αντίληψη του ατόμου σχετικά με τον εαυτό του και τους άλλους, τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και βιώνει τον εαυτό του και τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει, τη συμπεριφορά, την προσαρμογή και τη λειτουργικότητά του στην καθημερινή ζωή.     

   Η πράξη το έχει δείξει οτι  μόνο με κινητοποίηση οργανωμένων συλλόγων γονέων  και ευαισθητοποιημένων πολιτών υπάρχει ελπίδα να  ληφθούν   τα απραίτητα μέτρα , να δημιουργηθούν οι απαραίτητης υποδομές και οι κατάλληλες υπηρεσίες, που θα πρέπει  στη συνέχεια να στελεχωθούν επαρκώς με εκπαιδευμένο και κατάλληλο δυναμικό, και να χρηματοδοτηθούν επακώς,  παρέχοντας σύγχρονες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, κατάλληλες για  να αντιμετωπιστεί η υπ’ αριθμόν ένα Παγκόσμια επιδημία, ο Αυτισμός. 

 Ο σύλλογός μας από την ίδρυσή του,  με συντονισμένες και διαρκείς προσπάθειες, επιδιώκει να πραγματοποιήσει τους στόχους του που είναι:  η δημιουργία, προαγωγή και αναβάθμιση υπηρεσιών ψυχικής υγείας και Εκπαίδευσης ,  η ανάδειξη και διεύρυνση των δικαιωμάτων τους, η  προστασία τους, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του χώρου, η συνεργασία με άλλους φορείς, η διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων, που όλα αυτά έχουν σκοπό την ψυχική, κοινωνική και οικονομική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, για μια αξιοπρεπή και ευχάριστη ζωή.  

      Τα τελευταία λίγα χρόνια η προσοχή της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και  της πολιτείας σε κάποιο βαθμό, είναι μεγαλύτερη και πιο στοχευμένη στον Αυτισμό.  Πολλά μεγάλα ερευνητικά κέντρα και επιστήμονες μελετούν με σύγχρονα διαγνωστικά μέσα τον Αυτισμό με ελπιδοφόρα αποτελέσματα, που υπόσχονται λύσεις , αλλά όχι προς το παρόν.  

Αλλά και η πολιτεία στρεφεται με μεγαλύτερη προσοχή στον Αυτισμό. Δημιουργεί και στη χώρα μας  σιγά - σιγά υποδομές και αναπτύσει υπηρεσίες  που βοηθούν σημαντικά .        

 Είναι γεγονός οτι η αντιμετώπιση του Αυτισμού έχει περάσει προ πολλού από το Ιατρείο και το Νοσοκομείο, στο Σχολείο και στο σπίτι, δηλαδή στους δασκάλους, τους εκπαιδευτές θεραπευτές και στην οικογένεια. Είναι εκπαιδευτική κυρίως  υπόθεση. 

Σε κάποιους ανθρώπους με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ )μπορεί να διακρίνονται αμέσως οι ιδιαιτερότητές τους, ενώ σε άλλους όχι. Ακόμη πάντως και όταν δεν είναι ευδιάκριτες στους εξωτερικούς παρατηρητές,  επιβαρύνουν σημαντικά το άτομο που τις βιώνει.  Όταν αυτές οι δυσκολίες κορυφώνονται και όταν το περιβάλλον δεν βοηθά τα άτομα με ΔΑΦ, τότε αυτά μπορούν να καταφύγουν σε ακραίες αντιδράσεις, όπως εκρήξεις θυμού, επιθετική ή αυτοτραυματική συμπεριφορά. 

     Όμως, με έγκαιρη και εντατική παρέμβαση που παρέχεται  από άρτια καταρτισμένους ειδικούς, ένα ποσοστό παιδιών με ΔΑΦ μπορεί να έχει άριστη εξέλιξη. Ωστόσο, η πλειονότητα θα χρειαστεί μικρή ή ακόμη και συνεχή στήριξη σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια κατά τη διάρκεια της ζωής.

    Επιβαρυντικός παράγοντας,  είναι  η ελλιπής παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται  για την εκπαίδευση και θεραπεία ενός παιδιού με μια τόσο σοβαρή διαταραχή όπως ο αυτισμός.

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια μπήκαν αρκετά πράγματα σε μια σειρά και δρομολογήθηκαν σημαντικά έργα, κάποια από αυτά έχουν υλοποιηθεί και στην πόλη μας και σύντομα ελπίζουμε πως θα ολοκληρωθούν πολύ περισσότερα και αφορούν τόσο  τον τομέα της ανάπτυξης υπηρεσιών και  υποδομών,  όσο  και στη μετάδοση και στη διάχυση της γνώσης  για τον  Αυτισμό, στα οποία  έβαλε το λιθαράκι του και ο σύλλογός μας, έχοντας την αρωγή πολλών συμπολιτών μας. 

Το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Αχαΐας ( ΜΙΤΟΣ)  με πολύ κόπο και συλλογική προσπάθεια  αγωνίζεται για αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών, εφήβων και  ενηλίκων με Αυτισμό, ώστε να απολαμβάνουν μια χαρούμενη ζωή, χωρίς στιγματισμό χωρίς περιθωριοποίηση και κοινωνικό Bulling, χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαίδευση, στην υγεία.  Να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά που απολαμβάνουμε όλοι.

   Το έργο του συλλόγου μας είναι πολύπλοκο όσο πολύπλοκος είναι και ο Αυτισμός.  Τίποτα δεν γίνεται μόνο του και απαιτείται στενή συνεργασία και συντονισμός προσώπων, υπηρεσιών και φορέων.  Με όλες μας τις δυνάμεις προσπαθούμε να συμβάλουμε  ουσιαστικά και ενεργά στην υλοποίηση σημαντικών έργων. Μερικά  έχουν ήδη γίνει, αλλά τα σπουδαιότερα  ελπίζουμε να υλοποιηθούν σύντομα. 'Εχει δημοπρατηθεί να δημιουργηθούν στην Πάτρα   Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) με παράλληλη δημιουργία προστατευμένων εργαστηρίων για απαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση, καθώς και Στεγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).  Οι μικρές ανεξάρτητες αυτές δομές είναι απαραίτητη προυπόθεση, ωστε σε ασφαλές, ευχάριστο και ελεγχόμενο περιβάλλον να μπορέσουν να διαβιώσουν τα άτομα με Αυτισμό σε συνθήκες παρόμοιες με το οικογενειακό περιβάλλον και με σχετική ανεξαρτησία.  

Αλλά και σε θεσμικό επίπεδο η συμμετοχή του συλλόγου μας είναι ιδιαίτερα ενεργής, που αφορά στη διαμόρφωση του γενικότερου θεσμικού πλαισίου.  Όπως, στη διαμόρφωση πολιτικών για τον Αυτισμό, στην ευνοϊκή  νομολογία και κοινωνική πολιτική, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα θεσμικά όργανα σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο του αναπηρικού συνδικαλιστικού κινήματος, στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, στην ΕΣΑμεΑ, στην ΠΟΜΑμεΑ,  καθώς και σε σχετικούς  επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις, ινστιτούτα, πανεπιστήμια,  εταιρείες,  ενώσεις  και οργανισμούς, τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς, με ουσιαστικές και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις" αναφέρει η ανακοίνωση από  το Σωματείο γονέων, κηδεμόνων και φίλων Ατόμων με Αυτισμό Αχαΐας (ΕΨΥΕΠΕΑ – MITOΣ).