Αμετάβλητο παρέμεινε το κόστος των επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο νέων επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 1,48%. Αμετάβλητο στο 1,31% παρέμεινε και το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε νοικοκυριά.

Το μέσο επιτόκιο νέων προθεσμιακών καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο -0,20%, ενώ το μέσο επιτόκιο καταθέσεων όψεως παρέμεινε σταθερό στο -0,01%. Το μέσο επιτόκιο νέων προθεσμιακών καταθέσεων από νοικοκυριά παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 0,28%, ενώ το μέσο επιτόκιο για τις καταθέσεις όψεως τους διατηρήθηκε σταθερό στο 0,01%.