Την Περιφερειάρχη των Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου υποδέχτηκαν στα Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας, η Διευθύντρια της κ. Μάγδα Πετροπούλου, καθώς και τα στελέχη της. 

Η Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά,  για την εξέλιξη  των Δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος των Ιονίων Νήσων, καθώς και για τις Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό κόσμο του κλάδου του Τουρισμού, για την Περιφέρεια. Επίσης, ενημερώθηκε για την Δράση του «Μεταφορικού Ισοδύναμου», που αφορά το σύνολο των Ιονίων Νήσων, πλην της Λευκάδας.