Στη θέση του προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας), εκλέχθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ) Πλάτωνας Μαρλαφέκας.

Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης των 14 δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ, που τελούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, των επιχειρηματικών δράσεων των ΠΕΠ, που τελούν υπό την εποπτεία των περιφερειών της χώρας, της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου, υπό την εποπτεία του υπουργείου Ναυτιλίας και δράσεων υπό την εποπτεία του Πράσινου Ταμείου.