Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει ότι οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητάς της είναι ανοιχτοί για το κοινό από τη Δευτέρα 22/3/2021.

Στους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπονται οι επισκέψεις έως τριών (3) ατόμων, εκτός αν αφορά σε οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα). 

Εφιστάται η προσοχή στην πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας (απαραίτητη χρήση μάσκας, τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5μ.)