Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στις 22 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 το πρωί για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων: 

  1. Οριοθέτηση τμήματος του χειμάρρου Ελεκίστρας μεταξύ των Ο.Τ. 1660 και 1854 της περιοχής 2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης του σχεδίου πόλης Πατρών (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Αγίου Βασιλείου στον Άγιο Βασίλειο Πατρών, στα πλαίσια συμπληρωματικών έργων που εντάσσονται στο έργο «Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από Χ.Θ. 113+000 έως Χ.Θ. 123+500 στο τμήμα Ψαθόπυργος – περιοχή Ρίου (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  3. α) Έγκριση παραχώρησης οικογενειακών τάφων στα Α΄ και Β΄ Δημοτικά Κοιμητήρια και β) Έγκριση της κατασκευής αυτών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  4. Καθορισμός ως πεζόδρομων ανώνυμων οδών στα ΟΤ 1332,1332Α, 1332Β και 1332Γ στην περιοχή «Μέση Αγυιά» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  5. Απαγόρευση εισόδου βαρέως οχημάτων Μ.Β. άνω των 5Τ επί της οδού Βύρωνος Δ.Κ. Οβρυάς (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής)