Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας (καθηγητής της Αστυνομικής Ακαδημίας) Άγγελος Τσιγκρής, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την οποία ζητά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Αστυνομικών Σπουδών.

Σύμφωνα με την ερώτηση του Αχαιού βουλευτή και καθηγητή της Αστυνομικής Ακαδημίας:

«Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα, επαναφέρω παλαιότερη πρόφαση μου (βλ. Άγγελος Τσιγκρής: «Aντεγκληματική Πολιτική» για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα», εκδόσεις Ι. Σιδέρη), για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Αστυνομικών Σπουδών και τη μετεξέλιξη της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε Πανεπιστήμιο Αστυνομικών Σπουδών.

Συγκεκριμένα, για την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών και της εκπαίδευσης των Ελλήνων αστυνομικών (αξιωματικών και αστυφυλάκων), προτείνω τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

1. Τη μετεξέλιξη της Σχολής Αστυφυλάκων σε Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) και τη μετονομασία του σε “Ανώτερη Ακαδημία Αστυνομικών Σπουδών”.

2. Τη μετεξέλιξη της Σχολής Αξιωματικών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και τη μετονομασία του σε “Ανώτατη Ακαδημία Αστυνομικών Σπουδών”.

3. Τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο της “Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης”.

4. Την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο της “Σχολής Εθνικής Ασφάλειας”.

5. Την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών.

6. Τη δημιουργία εδρών στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

7. Την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, αποκλειστικής απασχόλησης, έτσι ώστε να μην αποτελεί πάρεργο η διδασκαλία στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

8. Τη συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εκπαίδευσης των Ελλήνων αστυνομικών.

Οι παραπάνω αλλαγές αναφορικά με την εκπαίδευση των Ελλήνων αστυνομικών θα αποτελέσουν την πλέον στέρεα βάση για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε με πιο γρήγορους ρυθμούς, αναβαθμίζοντας τη Σχολή Ευελπίδων και προσλαμβάνοντας μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αν και καθυστερημένα, θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Ελλήνων αστυνομικών».

Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σε ποιες ενέργειες θα προβεί με σκοπό: α) την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας σε Πανεπιστήμιο Αστυνομικών Σπουδών και β) την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων.