Από δημοσιεύματα και έγγραφα που έπεσαν στην αντίληψη μας πληροφορηθήκαμε ότι στο χώρο του αλσύλλιου στον προφήτη Ηλία Χαλανδρίτσας υλοτομήθηκαν 35 δένδρα (για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια).

Ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι της κοινότητας Χαλανδρίτσας κατάγγειλαν το περιστατικό μαζικής αποψίλωσης  και με έγγραφο τους, που υπέγραψαν 10 κάτοικοι, απευθύνθηκαν στο δασαρχείο Ερυμάνθου στο Τοπικό Συμβούλιο Χαλανδρίτσας  στο Δήμαρχο και στις παρατάξεις του Δήμου Ερυμάνθου βάζοντας ερωτήματα για τον αν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία  , για το ποια ήταν η σκοπιμότητα υλοτόμησης  αυτού του ωραίου δάσους;

Δυστυχώς αυτό που εισέπραξαν οι ευαισθητοποιημένοι για το κοινό συμφέρον κάτοικοι ήταν απέραντη σιωπή που δείχνει αδυναμία δικαιολόγησης της πράξης  αυτών που προέβησαν στην ενέργεια  υλοτόμησης κοινοτικής (με την έννοια του συνόλου)  ιδιοκτησίας

Δυστυχώς και από τους φορείς που εκπροσωπούν υπηρεσίες και κατοίκους κανείς δεν θεώρησε τον εαυτό του αρμόδιο να απευθύνει έστω και ένα ερώτημα για να υπάρξουν απαντήσεις και να δοθούν εξηγήσεις  στο ποιοι ήταν οι λόγοι και η σκοπιμότητα μιας τέτοιας ενέργειας   που αν δεν έγινε για κάποιο λόγο προστασίας του περιβάλλοντος  συνιστά αυθαίρετη πράξη υλοτόμησης  σε βάρος της δημόσιας ιδιοκτησίας, γιατί το άλσος ανήκει στο σύνολο της κοινότητας.

Μετά τα παραπάνω η Λαική Συσπείρωση  αφού ενημερώθηκε καταθέτει το θέμα  στο Δημοτικό Συμβούλιο Ερυμάνθου προτείνοντας.

Το δημοτικό συμβούλιο Ερυμάνθου να συζητήσει το θέμα και να απευθύνει με απόφαση του  ερώτημα στον αρμόδιο διαχειριστικό φορέα και τους ελεγκτικούς φορείς,  ώστε  να δοθούν απαντήσεις για τους λόγους που κρίθηκε αναγκαία η κοπή των δένδρων, στο ποιοι συναίνεσαν και ενέκριναν αυτή την απόφαση.   

Την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την θεωρούμε απαραίτητη γιατί τελικά η ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να αφορά μόνο ευαισθητοποιημένους δημότες αλλά πρέπει κυρίως να είναι μέλημα των οργάνων του Δήμου. Τέλος θεωρούμε ότι το δημοτικό συμβούλιο με την παρέμβαση του θα λειτουργήσει τουλάχιστο αποτρεπτικά στην συνεχιζόμενη όπως φαίνεται διαδικασία καταστροφής αυτού του ωραίου άλσους .