Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο δικηγόρος και βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, με την οποία ζητά τη λήψη μέτρων στήριξης του δικηγορικού κλάδου.

Σύμφωνα με την ερώτηση του Αχαιού βουλευτή:

"Το δεύτερο κύμα της πανδημίας, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πρώτης φάσης, έχουν δημιουργήσει έντονα οικονομικά προβλήματα στην πλειοψηφία των δικηγόρων.

Μέχρι και σήμερα, δεν έχει δοθεί κάποια οικονομική βοήθεια στους δικηγόρους, παρά το γεγονός ότι τα δικαστήρια βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μερικά από τα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, τα οποία προτείνονται από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, είναι τα ακόλουθα:

1) H αναστολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών τους εισφορών.

2) H ένταξη τους σε προγράμματα ΕΣΠΑ, με σκοπό τη ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους.

3) H απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος 2020 – 2021.

4) H αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), από τις 10.000 στις 25.000 ευρώ.

5) Η καταβολή του χορηγήματος από τον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011 σε όλους τους δικαιούχους δικηγόρους, ύψους 400 ευρώ.

6) Η επαναρτίωση του ειδικού λογαριασμού ΟΑΕΔ με τα κεφάλαια που έχουν καταβληθεί και δεν έχουν αποδοθεί από τον ΕΦΚΑ.

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί και η οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων γονέων ανήλικων τέκνων, που αναγκάστηκαν να περιορίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολείων και την ανάγκη επίβλεψης των ανήλικων τέκνων τους".

Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών: α) ποια μέτρα θα ληφθούν για την οικονομική στήριξη των πληττόμενων δικηγόρων και β) πότε θα εφαρμοστούν.