Διαδικτυακή εκδήλωση "Εξουσία, έμφυλες ανισότητες και μορφές βίας" από την Αορτή Πατρας