Αιμοδοσία - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στην πλατεία Γεωργίου