Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 9η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α1460/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Άσκηση ή μη ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 10/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
 • Άσκηση ή μη ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 11/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτίρια, Σχολεία και Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων (ΕΣΗΔΗΣ 88518) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του 1ου Πρακτικού - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - του Γνωμοδοτικού Οργάνου, για την «Προμήθεια Φαρμάκων, Φαρμακευτικού, Υγειονομικού υλικού, εμβολίων καθώς και Ηλεκτροδίων απινιδωτών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων καθώς και των νομικών προσώπων του Δήμου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 3.944.090,38€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%), σύμφωνα με την αριθ. 1/2021 Μελέτη Διακήρυξη του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Ζιάκα Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Καρύδης Γεώργιος) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κορδά Ελένη) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μίχαλος Αθανάσιος) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μωυσϊδης Αλέξανδρος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Παπαστεργίου Ευαγγελία) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Παυλόπουλος Αθανάσιος) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Πετσίνης Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Πέττα Βασιλική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Πήττα Άννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τζόλας Θεόδωρος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τσιμπούκης Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)