Ερώτηση προς τους Υπουργούς, Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη,  κατέθεσε η Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, για το στεγαστικό ζήτημα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (E.E.E.EΚ) Αχαΐας.                                                           

Το ισόγειο του κτηρίου, στο οποίο φιλοξενείται, αποτελεί ιδιοκτησία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.) και παραχωρήθηκε το 2012 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας με χρησιδάνειο, προκειμένου να λειτουργήσει το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Πλέον, και λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών, το εν λόγω κτήριο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός Ειδικού Σχολείου και αδυνατεί να καλύψει τις αυξημένες και ιδιαίτερες απαιτήσεις μαθητών με αναπηρίες.

«Καθόσον ο πρώτος όροφος, παραμένει αχρησιμοποίητος, το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την παραχώρηση και του υπολοίπου κτηρίου, κατόπιν βεβαίως και των απαραίτητων παρεμβάσεων, και έως ότου λυθεί οριστικά το θέμα της μετεγκατάστασης του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

Ζήτησα από τους Υπουργούς να παρέμβουν στο Ε.Ι.Κ. ώστε να προχωρήσει στην παραχώρηση κι έτσι ολόκληρο το κτήριο να αποτελέσει μία εγκατάσταση κατάλληλη για τη κάλυψη των αναγκών ενός Ειδικού Σχολείου», ανέφερε η Βουλευτής.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί                                                            

 Στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (E.E.E.EΚ) Αχαΐας, είναι εγγεγραμμένοι ενενήντα μαθητές, υπηρετούν σαράντα δύο εκπαιδευτικοί, δεκαοκτώ άτομα ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και εννέα Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Το Σχολείο εξυπηρετεί την πόλη της Πάτρας κι όλη τη Νοτιοδυτική Αχαΐα.

Το ισόγειο του κτηρίου, στο οποίο φιλοξενείται, αποτελεί ιδιοκτησία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.) και παραχωρήθηκε το 2012 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας με χρησιδάνειο, προκειμένου να λειτουργήσει το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ο πρώτος όροφος, δεν έχει παραχωρηθεί και παραμένει κλειστός.

Πλέον, και λόγω του αυξημένου αριθμού των μαθητών, το εν λόγω κτήριο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός Ειδικού Σχολείου. Παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας και λειτουργικότητας, και αδυνατεί να καλύψει τις αυξημένες και ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών με αναπηρίες.

Καθόσον ο πρώτος όροφος, παραμένει αχρησιμοποίητος, το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την παραχώρηση και του υπολοίπου κτηρίου, κατόπιν βεβαίως και των απαραίτητων παρεμβάσεων, και έως ότου λυθεί οριστικά το θέμα της μετεγκατάστασης του Ε.Ε.Ε.ΕΚ..

Κατόπιν τούτων

ΕΡΩΤΟΝΤΑΙ οι Υπουργοί

Προτίθενται να παρέμβουν στο Ε.Ι.Κ. για  την παραχώρηση και του πρώτου ορόφου, ώστε ολόκληρο το κτήριο να αποτελέσει μία εγκατάσταση κατάλληλη για τη κάλυψη των αναγκών ενός Ειδικού Σχολείου;