Η Εστίαση Πάτρας συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε η Estiasigreece με θέμα Εστίαση -COVID-19 με την συμμετοχή́ των μελών της διοικούσας επιτροπής και μέλη του πυρήνα της estiasigreece  Τάκη Ματθαιόπουλου , Τάσου Γιατρά καθώς και του μέλους της διοικούσας επιτροπής, της Εστίαση Πάτρας, Γεωργίου Κούλη.

Τα μέλη της επιτροπής κ. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού́ Συλλόγου και μέλος της  Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπ. Υγείας καθώς και ο κ.Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και μέλος της  Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπ. Υγείας συνομίλησαν με εκπροσώπους σωματείων απ όλη την Ελλάδα σχετικά́ με όλα τα επίκαιρα θέματα που αφορούν την εστίαση ,όπως ,την επανέναρξη ,τα πιστοποιητικά́ εμβολιασμού́, το ωράριο ,την «συμμετοχή́» της εστίασης στην διασπορά́ και τα υγειονομικά́ πρωτόκολλα στον κλάδο.

Η Εστίαση Πάτρας θα προωθήσει αναλυτικά́ τις θέσεις της στον πυρήνα της estiasigreece, ώστε να εμπλουτίσουν τις προτάσεις του κλάδου προς την επιτροπή́ των εμπειρογνωμόνων .