Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πατρών συνάντηση του Προέδρου Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου (Ι.Ε.Δ.Ε.Π) κ Περικλή Δουζδαμπάνη και του γραμματέα  κ Ιωάννη Ντούβα με τον Δήμαρχο Πατρέων κ Κωνσταντίνο Πελετίδη. 

Συζητήθηκε το θέμα της εύρεσης χώρου για την  φύλαξη του αρχείου της Ι.Ε.Δ.Ε.Π αλλά και θέματα συνεργασίας ιατροκοινωνικού περιεχομένου  και κοινής δράσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συζήτηση έγινε σε πολύ φιλικό και συναδελφικό κλίμα, ενώ εκφράστηκαν και αναλύθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις αλλά και ανησυχίες για θέματα που αφορούν την δημόσια υγεία.