Σύμβαση για παροχή Υπηρεσίας με τίτλο  «Εργαστηριακές αναλύσεις   περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ» υπέγραψαν σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μιχάλης Κορνάρος, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.

Η σύμβαση, η οποία προβλέπει την  ανάθεση των εργασιών  στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος - Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών για την  περιβαλλοντική παρακολούθηση του ΧΥΤΑ Φλόκα, είναι συνολικού ποσού 24.663,60  ευρώ.

Με την παρούσα σύμβαση και στα πλαίσια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ σε ετήσια βάση, προβλέπεται:

-Η δειγματοληψία και ανάλυση των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ  

-Η παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του ΧΥΤΑ

-Η μέτρηση των συστατικών του βιοαερίου και των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

-Ο έλεγχος των εδαφών

-Οι αναλύσεις εκπλυσιμότητας στα στερεά απόβλητα που εναποτίθενται στον ΧΥΤΑ. 

-Οι αναλύσεις για τα αποστειρωμένα απόβλητα (ΕΑΑΜ).