Διαδικτυακή Εκδήλωση για την παρουσίαση νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ