Τα γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Αχαΐας επισκέφθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης με αφορμή την ένταξη για χρηματοδότηση του έργου «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση Φλόκα», συνολικού προϋπολογισμού 36.567. 346,71 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. για όλες τις εξελίξεις σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και για τις αμέσως επόμενες ενέργειες με ορίζοντα τη δημοπράτηση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ώστε στα τέλη του 2023 να παραδοθούν  σε λειτουργία οι  εγκαταστάσεις.

Οι κ.κ. Αλεξόπουλος και Φαρμάκης συμφώνησαν ότι έγινε ένα πολύ καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς τόσο το Εργοστάσιο όσο και τα συνοδά έργα θα οδηγήσουν  σε πλήρη αποφόρτιση των υφιστάμενων ΧΥΤΑ, με προϋπόθεση την προώθηση τόσο της ανακύκλωσης, όσο και της ξεχωριστής συλλογής οργανικών προϊόντων από τους εμπλεκόμενους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας ζήτησε τη συνέχιση της συνδρομής του κ. Φαρμάκη σε σχέση με την ωρίμανση και εξασφάλιση της  χρηματοδότησης που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, ή και επιπλέον έργων  τα οποία θα απαιτηθούν  προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Αχαΐας, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό.

Ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση των κ.κ. Αλεξόπουλου και Φαρμάκη δόθηκε επίσης στη συνεργασία μεταξύ Υπουργείου, Περιφέρειας και Δήμων η οποία ήδη απέδωσε καρπούς και αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή πορεία των έργων στο μέλλον.