Την δική του σελίδα έφτιαξε στο facebook ο σύλλογος "Εστίαση Πάτρας". Στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στην σελίδα αναφέρονται τα εξής:

«Ο σύλλογος Εστίαση Πάτρας, συγκροτήθηκε κατόπιν επιθυμίας 100 και πλέον ιδρυτικών μελών-επιχειρηματιών εστίασης της πόλης μας.

Σκοπός να δραστηριοποιηθεί συνδικαλιστικά στην πόλη, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στα πανελλήνια όργανα εκπροσώπησης.

Στρέφει το βλέμμα του στο μέλλον και θωρακίζεται από τις αστοχίες του πρόσφατου παρελθόντος.

Η πρωτοφανής συμμετοχή στην ίδρυση του συλλόγου, φέρει  ισόποσα σε όλους την ευθύνη να οδηγήσουν  σε διεκδικήσεις που θα ορίζονται, μόνο από έναν παράγοντα: την εστίαση.

Συμμετέχουμε και ορίζουμε από κοινού  το πλαίσιο και τον τρόπο διεκδίκησης.

Αναπτύσσουμε συνεργασίες σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον οριοθετώντας και υιοθετώντας, τις κόκκινες γραμμές.

Περιχαρακώνουμε την λειτουργία μας με σύγχρονα μέσα και με μοναδική δέσμευση τον εξορθολογισμό και την εξωστρέφεια.

Η διασπορά συνδικαλισμού είναι η μόνη ακίνδυνη διασπορά.

Επιβάλλεται να γίνει στόχος για την συμμετοχή των χιλιάδων επιχειρήσεων του κλάδου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο .

Το ανθρώπινο δυναμικό στην πόλη είναι ανεξάντλητο από ανθρώπους  με όραμα και αρχές.

Η ενεργοποίηση τους ,αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία ίδρυσης του σωματείου «Εστίαση Πάτρας», μόνο ικανοποίηση και ελπίδα φέρνει σε κάθε συνάδελφο που δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης.

Η ιστορική ευθύνη όλων μας αναλήφθηκε και θα ολοκληρωθεί με πράξεις και ενέργειες σε όλα τα επίπεδα εκπροσώπησης.

Εστίαση Πάτρας  - Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Εστίασης Πάτρας».