Ο σύλλογος Ωρομισθίων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολών ΟΑΕΔ Πελοποννήσου κάνει λόγο για υποβάθμιση των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ αναφέροντας σε ανακοίνωση:

"Η ψήφιση του τελευταίου Νομοσχεδίου για την Παιδεία (4763 / 21-12-20), εκτός των άλλων, άρει το ευρωπαϊκό κεκτημένο των δυικών συστημάτων μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, απαξιώνοντας και υποβαθμίζοντας τις σχολές.

Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, προσφέροντας στις κατά τόπους Αγορές Εργασίας, καταξιωμένους Επαγγελματίες με προϋπηρεσία αποκτώμενη από την πρακτική άσκηση, που προσφέρετε, παράλληλα με την φοίτηση των ενδιαφερομένων, παρέχοντάς τους Πτυχίο και Επαγγελματικά Δικαιώματα (επιπέδου 4, του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).

Με τον παραπάνω Νόμο, οι μέχρι τώρα ενταγμένες στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχολές μας, υποβαθμίζονται σε σχολές, αχαρτογράφητης Μεταγυμνασιακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Οι απόφοιτοι των σχολών μας, μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων, θα έχουν μόνο μια βεβαίωση φοίτησης, και μετά από την συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης μέσω ΕΟΠΠΕΠ, θα έχουν πτυχίο επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, χωρίς κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα και ισότιμο με αυτό των σχολών κατάρτισης των Σ.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ .

Ο παραπάνω νόμος, καλείται σε ισχύ και στους ήδη φοιτούντες μαθητές μας, που έχουν κληθεί να φοιτήσουν, βάσει προκήρυξης των διατάξεων του νόμου 3475/2006, που τους παρείχε πτυχία με επαγγελματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα επιπέδου 4.

Όσον αφορά, τις νέες ειδικότητες που θα προκύψουν μέσα από αυτό το πλαίσιο αναδόμησης των Σχολών, καθώς επίσης και τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν στις νέες Ε.Π.Α.Σ Μαθητείας , «τα πάντα θα επαναπροσδιοριστούν μέσα από τους νέους κανονισμούς λειτουργίας και οδηγούς κατάρτισης που θα συνταχτούν», πράγμα που οδηγεί σε μονοπάτια αβεβαιότητας και απελπισίας την εκπαιδευτική κοινότητα 1200 περίπου εκπαιδευτικών, που με περίσσιο ζήλο, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια στη περίοδο της πανδημίας, υποστηρίζουν τις σχολές, μένοντας μάλιστα απλήρωτοι πολλές φορές, για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Για όλα τα παραπάνω, ζητάμε άμεσα:

1. Να ψηφιστεί τροπολογία με μεταβατικές διατάξεις για τους μαθητές που φοιτούν τώρα, στις Α΄ και Β΄ τάξεις, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη φοίτησης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006, που έχουν εισαχθεί, παρέχοντάς τους Πτυχίο επιπέδου 4 με Επαγγελματικά Δικαιώματα, μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων.

2. Κατάργηση των διατάξεων του νόμου 4763/2020 ο οποίος υποβιβάζει τις σχολές μας.

3. Χορήγηση πτυχίων ειδικότητας που παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με ενδοσχολικές εξετάσεις.

4. Μονιμοποιήσεις του Έκτακτου Προσωπικού για λόγους υποστελέχωσης των Σχολών, από συνταξιοδοτήσεις μόνιμου προσωπικού."