Η Τοπική Κοινότητα Άνω Καστριτσίου ευχαριστεί την Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων και τους εργαζομένους του Δήμου για την άμεση επέμβαση προκειμένου να καθαριστούν εγκαίρως όλοι οι βασικοί δρόμοι του χωριού μας από το χιόνι.

Συνεργείο του Δήμου κατά την έκτη πρωινή ανέλαβαν δράση προκειμένου να παραδώσουν τους δρόμους προσβάσιμους και ασφαλείς.