Το ποσό των 112 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβουν σε επιδόματα 172.000 δικαιούχοι, μέσω ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ.

Όπως έχει ενημερώσει το γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα επιδόματα στους δικαιούχους θα αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά από σήμερα ως τις 21 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά:

e-ΕΦΚΑ

1.Στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλλει:

10,7 εκατ. ευρώ περίπου σε 24.000 περίπου δικαιούχους για Επιδόματα Ασθενείας, Επιδόματα Μητρότητας, Αποζημίωση Εργατικού Ατυχήματος και Έξοδα Κηδείας (πρόκειται για τις λεγόμενες Παροχές σε χρήμα).
19 εκατ. ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2.Οσον αφορά στις έκτακτες πληρωμές:

1,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.600 δικαιούχους λόγω της παράτασης των συντάξεων αναπηρίας
174.000 ευρώ θα καταβληθούν σε άλλους 2.257 δικαιούχους για πληρωμή ιατρικών επισκέψεων, φαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσθετης περίθαλψης και λοιπών παροχών ασθενείας.

ΟΑΕΔ

Για την περίοδο 15-21 Φεβρουαρίου, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει:

32 εκατ. ευρώ σε 84.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας
32 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης
16 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
540.000 ευρώ σε 590 δικαιούχους για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.