Την προεδρία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας από τον προκάτοχό του και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή. Η αλλαγή σκυτάλης έγινε πριν από λίγες ημέρες με απόλυτο σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχει επιβάλει η πανδημία. 

Το όργανο θεσμοθετήθηκε με τον τελευταίο εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και συμμετέχουν σε αυτό όλα τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας. Αποστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου είναι να συντονίζει την δράση των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

Ορισμένες από τις βασικές του αρμοδιότητες είναι να υποβάλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, να εκπροσωπεί τα τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα κ.ά.

«Ευχαριστώ τον κ. Τσιχριτζή για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά την διάρκεια της θητείας του. Απέδειξε ότι ο Επιμελητηριακός θεσμός αποτελεί σημαντικό συμβουλευτικό πυλώνα για την Περιφέρεια σε θέματα ανάπτυξης και βασικό συνεργάτη της στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής και την επίτευξη των στόχων που θέτει για να βελτιωθεί η θέση της Δυτικής Ελλάδας» δήλωσε ο κ. Μαρλαφέκας με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του  Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και δεσμεύτηκε να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του.

(Στη φωτογραφία εικονίζονται οι τρεις Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής και Ηλείας κ. Κωνσταντίνος Νικολούτσος).