Το Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας αναφέρει σε ανακοίνωση:

"Η Γενική Συνέλευση της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε., στις 04/01/2021, ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 100.000,00 €, με τις πιο κάτω προϋποθέσεις.

Ονομαστική αξία μετοχής 9,50€ και προνομιακή τιμή διάθεσης αυτής 20,00 €.
Η συμμετοχή θα καλυφθεί με προτεραιότητα των υπαρχόντων μετόχων, μέχρι τις 22/02/2021.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι, υπάρχοντες μέτοχοι, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email: [email protected] , ορίζοντας το ποσό που θέλουν να επενδύσουν, έως τις 22/02/2021.
Εάν το εγκριθέν ποσό αύξησης δεν συγκεντρωθεί από παλαιούς μετόχους η επιπλέον διαφορά θα αναζητηθεί από νέους επενδυτές με νέα πρόσκληση.

Το ποσό της κάλυψης θα διατεθεί για την κάλυψη δαπανών επικαιροποίησης του υπάρχοντος Επιχειρηματικού Σχεδίου, αναζήτησης Στρατηγικού Επενδυτή και διερεύνηση περαιτέρω χρηματοδότησης της επένδυσης.

Η καταβολή της αξίας των μετοχών θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε. μέχρι τέλος Απριλίου 2021"