Ο Στρατός Ξηράς, με εντολή του ΓΕΕΘΑ και έγκριση του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, συνέδραμε στην αποκατάσταση των υποδομών περιοχών, οι οποίες επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στη Σάμο στις 1 και 2 Φεβρουαρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, ο στρατός διέθεσε προσωπικό και μέσα, για την αποκατάσταση των ζημιών. Ειδικότερα, διέθεσε δύο αξιωματικούς και τέσσερις οπλίτες, έναν φορτωτή γαιών, έναν φορτωτή - εκσκαφέα τάφρων και ένα ανατρεπόμενο. Οι εργασίες εκτελέστηκαν κυρίως στα χωριά Ηραίο και Ζερβού και περιελάμβαναν εκσκαφή, απομάκρυνση και μεταφορά φερτού υλικού για αποκατάσταση του οδικού δικτύου και του δικτύου ύδρευσης.

Επιπρόσθετα, εκτελέστηκαν εργασίες διάνοιξης, διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης σε κοίτες ρεμάτων για διευκόλυνση της απορροής υδάτων και για αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων.