Μεταξύ των λέξεων που ακούμεν για την πανδημίαν από τους Καθηγητές και ειδικούς λοιμοξιολόγους, είναι και η φράση «ανοσία της αγέλης». Δεν γνωρίζω αν στην Ιατρικήν έχει διαφορετικήν έννοιαν από την γνωστήν. Αναφέρομεν πάντως την συνήθη έννοια της λέξεως «Αγέλη» όπως υπάρχει στο Λεξικά.

Σταματάκος Ι. Αγέλη = πλήθος ημέρων ή και αγρίων ζώων, πάσης φύσεως βοσκόντων ομού, κοπάδι, ποίμνιον. Μεταφορικώς πλήθος ανθρώπων (κατωτέρας πνευματικής και ψυχικής ποιότητος) «αγέλη ψηφοφόρων». Αρχ. αγέλη ποίμνη, ποίμνιον, νομή, βοσκήματα.

Μπαμπινιώτης Γ. Αγέλη = πλήθος ζώων του ιδίου είδους που ζούν μαζί, κοπάδι. Μεταφορικά -μειωτικά, πλήθος ανθρώπων που ακολουθούν άκριτα κάποιον, αγέλη οπαδών, ψηφοφόρων μπουλούκι.

Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. Αγέλη = κατοικίδια ή και άγρια ζώα του ιδίου είδους που ζουν και μετακινούνται ομαδικά. «αγέλες από βουβάλια». Αγέλη μεταφορικά – μειωτικά, πλήθος ατόμων που ενεργεί χωρίς οργάνωση, κρίση και βούληση «φανατισμένη αγέλη», «νοοτροπία αγέλης».

Ως Επίθετον Αγελαίος = ο της αγέλης, ο ανήκων εις την αγέλην. Ο ζων εν τη αγέλη, κοπαδιαστός, συναγελαστικός, «ίπποι αγελαίοι» «ιχθύες αγελαίοι». «αγελαίοι οπαδοί», «αγελαία ένστικτα».

Ως Επίρρημα. Αγεληδόν = κατ΄ αγέλας, κοπαδιαστά, ομαδικώς αθρόως, σαν κοπάδι, υπακούοντας μαζικά σε κάποιον, χωρίς κρίση.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι δόκιμος ο όρος «ανοσία της αγέλης» που χρησιμοποιούν οι Ιατροί;; Ανοσία της Κοινωνίας, Ανοσία του πλήθους δεν τους καλύπτει;;

Ο «Κύριος» Βαλυράκης

Ακούσαμεν και ακούμεν την προσηγορίαν αυτήν εξ αφορμής του δυστυχήματος του προαναφερθέντος, τόσον από δημοσιογράφους όσον και από τον μάρτυρα. Ουδέποτε γίνεται χρήση του επιθέτου -Κύριος - σε αποθανόντες. Κανόνας απαράβατος, Τον γνωρίζουν οι ενημερωτές μας;

Εποχιακός

Η έκφραση είναι λανθασμένη. Λέγεται εποχικός.

Συγγνώμη

Καθημερινώς στους υποτίτλους των τηλεοράσεων (ενίων) βλέπομεν την λέξη γραμμένη με ένα - Γ- ήτοι συγνώμη!!

Τα τηλεοπτικά λάθη είναι πολλά. Απλώς ανεφέραμεν μερικά και θλιβόμεθα γιατί το σκωράρισμα της Γλώσσης μας είναι αδιάλειπτον!