Σημαντική επιδείνωση των διαχρονικών προβλημάτων της εκπαίδευσης κατά την τελευταία 10ετία στη χώρα αποτυπώνει η«Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020»του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

Δείτε τα στοιχεία της εδώ.