Από το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώθηκε η δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Το ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ2 είναι εδώ και σε αυτό το πρόγραμμα, πλέον και ως στρατηγικός συνεργάτης της PeopleCert Education, αξιοποιώντας τόσα χρόνια εμπειρίας και δίνοντας ποιότητα στην εκπαίδευση και πιστοποίηση!

Το πρόγραμμα αφορά 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και τη διευκόλυνση ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει και θα είναι ενεργή έως τις 1/2/2021 στις 2:00μμ!

Μάθε περισσότερα καλώντας στο 2610625360 ή δήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ.


Τι περιλαμβάνει η δράση;

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • Επαγγελματική θεωρητική κατάρτιση σε ειδικότητες κλάδων αιχμής (200ώρες)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από Φορέα
 • Πιστοποίησης της PeopleCert που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, και είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 αλλά και πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγεί πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
 • Πρακτική άσκηση(on the job training) των ανέργων σε επιχειρήσεις (380 ώρες)

Ποιους αφορά το πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ(διαθέτουν κάρτα ανεργίας)
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Είναι ηλικίας 30-49 ετών

Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή;

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
 • Η μέγιστη μοριοδότηση είναι τα 90 μόρια.

Ποια είναι τα αντικείμενα κατάρτισης;

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση σε ειδικότητες των παρακάτω κλάδων:

Βιομηχανία, μεταποίηση και κατασκευές με τις εξής ειδικότητες:

 • Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 • Εργασίες Μόνωσης
 • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Κοινωνική φροντίδα

 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Επαγγελματίας Καθαριστής
 • Λινοθηκάριος
 • Οροφοκόμος

Τουρισμός και επισιτισμός

 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Ποιο το εκπαιδευτικό επίδομα;

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι 2.520€ και περιλαμβάνει:

 • Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης: 1.000€ (για τις 200 ώρες)
 • Επίδομα Πρακτικής Άσκησης: 1.520€ (για τις 380 ώρες)