Το πρώτο τεύχος της τρίτης περιόδου του περιοδικού @up έχει κυκλοφορήσει από τις 15/1 (https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/magazine/pdf/up1.pdf). Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το περιοδικό θα είναι διμηνιαίο και θα αναρτάται ως PDF στις 15 κάθε δεύτερου μήνα.

Όπως θα διαπιστώσετε, ο προσανατολισμός του και οι στόχοι του έχουν διευρυνθεί περιλαμβάνοντας και την πόλη μας, δίνοντας μεγαλύτερο βήμα στους φοιτητές και ενδυναμώνοντας την ενότητα Γράμματα-Τέχνες-Επιστήμες.

Ένα πανεπιστημιακό περιοδικό είναι μια εθελοντική συλλογική δράση πολλαπλής επικοινωνίας.