Στην Αχαΐα γνωρίζουμε το Εθνικό Πάρκο Υγρότοπων  Κοτυχίου  - Στροφυλιάς.  

Υπάρχει όμως και ένα ακόμα Εθνικό Πάρκο στη Δυτική Ελλάδα που αποτελεί και αυτό ένα κομμάτι του εθνικού μας πλούτου.

Μιλάμε για το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, ένα υπέροχο μέρος με σπάνια φυσική ομορφιά, μεγάλης οικολογικής αξίας. Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού είναι η μεγαλύτερη της χώρας μας και από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου.

Σήμερα με βάση τη γεωμορφολογία της περιοχής, όπως προέκυψε από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο διάστημα 1960-1995, αποτελείται από ένα σύστημα 6 λιμνοθαλασσών που είναι σχετικά απομονωμένες μεταξύ τους και παρουσιάζουν διαφορετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά.

Η έκτασή τους φτάνει τα 150.000 στρεμμάτων, ενώ η ευρύτερη περιοχή του υδροβιότοπου περιλαμβάνει παράκτια οικοσυστήματα, βάλτους, αλυκοποιημένες εκτάσεις και αποστραγγισμένες εκτάσεις που αποδόθηκαν στη γεωργία.

Οι φωτογραφίες του Διονύση Μαμμάση μαρτυρούν από μόνες τους αυτή την ομορφιά.