Η νέα φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων για τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα φέρνει αλλαγές σε ό,τι αφορά τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και το επίδομα των 534 ευρώ.

Η πλατφόρμα για τις αναστολές συμβάσεων Ιανουαρίου έχει ήδη ανοίξει και οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Με τον τρόπο αυτό θα λάβουν οι εργαζόμενοι το επίδομα των 534 ευρώ (17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής), γνωστό ως αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Μετά το άνοιγμα των καταστημάτων (λιανεμπόριο), στην κατηγορία των κλάδων που βρίσκονται υποχρεωτικά σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας βρίσκονται πλέον οι επιχειρήσεις της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Σε αυτούς τους κλάδους η επιλογή είναι μία, καθώς το σύνολο των εργαζομένων δηλώνεται υποχρεωτικά σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.

Για τα καταστήματα του λιανεμπορίου, ωστόσο, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστές δηλώσεις. Η μια θα αφορά το διάστημα 1 έως 17 Ιανουαρίου και θα αναφέρει ότι όλοι οι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή. Η δεύτερη, όμως, θα αφορά δηλώσεις αναστολής πληττόμενου κλάδου βάσει ΚΑΔ.

Επίδομα 534 ευρώ και αναστολές: Οι 3 επιλογές μετά το άνοιγμα

Για τις επιχειρήσεις που ανοίγουν υπάρχουν τρεις επιλογές σε ό,τι αφορά το σύστημα αναστολών συμβάσεων εργασίας:

1) Ανάκληση όλων των αναστολών εργαζομένων με συνακόλουθη την επιστροφή όλων των εργαζομένων στα πόστα εργασίας τους. Για την περίπτωση του λιανεμπορίου, ισχύει το παραπάνω παράδειγμα. Οι εργαζόμενοι, σε αυτή τη συνθήκη, θα πληρωθούν για τις ημέρες που ήταν σε αναστολή με το επίδομα των 17,8 ευρώ ανά ημέρα και για όσες ημέρες εργαστούν με ό,τι ορίζει η σύμβασή τους με τον εργοδότη τους.

2) Ανάκληση αναστολών για ένα ποσοστό εργαζομένων και διατήρηση αναστολών για το υπόλοιπο προσωπικό. Ομοίως, σε αυτή την περίπτωση όσοι εργαζόμενοι παραμείνουν για όλο τον μήνα σε αναστολή θα λάβουν πλήρες το επίδομα των 534 ευρώ. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα πληρωθούν με την αναλογία του επιδόματος (17,8 ευρώ) για τις ημέρες που ήταν σε αναστολή και για το υπόλοιπο διάστημα με τον μισθό του εργοδότη τους.

3) Διατήρηση του 100% του προσωπικού σε αναστολή. Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις θα κάνουν δυο δηλώσεις. Η πρώτη για την περίοδο κατά την οποία ήταν κλειστές με κρατική εντολή και μια δεύτερη για το διάστημα που χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες. Ολοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν το επίδομα των 534 ευρώ, ενώ ο εργοδότης δεν θα καταβάλλει τμήμα μισθού.