Αλλάζουν τα πράγματα ριζικά στον τομέα των λαϊκών αγορών της Πάτρας, με τη δημοτική αρχή, ύστερα από συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τα σωματεία, τις παρατάξεις και τους εμπλεκόμενους φορείς να έχει καθορίσει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Το πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα από την επιτροπή ποιότητας ζωής και θα περάσει από το δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη για να έρθει σε έγκριση στη συνέχεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να ξεκινήσει η εφαρμογή του, σε περίπου δύο μήνες από τώρα.

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό η λειτουργία της λαϊκής αγοράς συστηματοποιείται, δεν θα λειτουργεί πλέον εθιμικά, αλλά θα υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που θα τηρούνται προστατεύοντας τους νόμιμους από τους παράνομους.

Το βασικό είναι ότι η κάθε λαϊκή θα έχει ένα τοπογραφικό διάγραμμα στις εισόδους – εξόδους της, εντός της οποίας θα βρίσκονται οι πωλητές, ενώ με βάση το διάγραμμα αυτό θα γίνεται διαχωρισμός των κατηγοριών.

Επιπλέον, ο κάθε πωλητής θα έχει στο πάγκο του σε ταμπελάκι το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό άδειας λειτουργίας του, ενώ θα ορίζονται συγκεκριμένες θέσεις για τον καθένα σε κάθε λαϊκή, οι οποίες και θα τηρούνται. Εξάλλου, θα γίνουν διαγραμμίσεις και θα υπάρχουν συγκεκριμένα όρια σε κάθε θέση, αλλά και στους πάγκους. 

Παράλληλα, θα υπάρχουν αρμόδιοι επόπτες (δημοτικοί υπάλληλοι) για κάθε λαϊκή που θα έχουν ως αποστολή τους την διευκόλυνση των πωλητών μέχρι έως ότου προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση, αλλά και θα ελέγχουν την τήρηση των κανόνων και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

Οι συζητήσεις κράτησαν αρκετούς μήνες για τον καθορισμό της νέας κανονιστικής για τις λαϊκές, ενώ στο διάστημα αυτό μεσολάβησε η πανδημία, κάτι που βοήθησε το όλο θέμα αφού θεωρήθηκε ως ένα μεταβατικό στάδιο. Ήδη η κατάσταση στις λαϊκές το τελευταίο διάστημα έχει βελτιωθεί αρκετά και με την εφαρμογή του νέου σχεδιασμού, αλλάζουν όλα.