Θυμίζει λιγάκι τον τρόπο που κύλησε ολόκληρο το 2020.