Χιλιάδες φορές ημερησίως στις Ελληνικές Τηλεοράσεις προβάλλεται κατά ημίσειαν ή ολόκληρον την οθόνην το τουρκικόν λάβαρον. Οι Τηλεοράσεις μεταδίδουν ειδήσεις και σε πρώτην φάση πρέπει Ελληνικές και αν υπάρχει χρόνος και ξένες. Δεν αρκούνται στο ότι πολλές φορές το μέγα μέρος του δελτίου αφορά τουρκικές ειδήσεις, προβάλλει τούρκους τιτλούχους, τι είπαν, μας δείχνουν τα πρόσωπά τους συνεχώς την ώραν που υποτιμούν την Ελλάδα με τις παράνομες επιδιώξεις τους. Σ’ όλα αυτά το τουρκικόν λάβαρον είναι σε πρώτον πλάνον. Δεν απολείπει ποτέ. Και η προβολή του δεν έχει κανέναν λόγον. Αυτό γίνεται καθημερινώς. Είναι είδηση η προβολή του συγκεκριμένου λαβάρου;

Έπρεπε κάποιοι να είχαν διαμαρτυρηθεί στους υπευθύνους των σταθμών. Ίσως να το έπραξαν μερικοί αλλά δεν εισακούσθηκαν. Περιφρονήθηκαν σκαιότατα.

Το έτος που διανύομεν εορτάζομεν τα 200 έτη από την έναρξη της Επαναστάσεως. Δεν είναι καθόλου τιμητικόν για τους Έλληνες να έχουν καθημερινώς την τουρκικήν σημαίαν στα σπίτια τους. Οι τηλεοράσεις έπρεπε να δείχνουν τα Ελληνικά επαναστατικά λάβαρα των διαφόρων οπλαρχηγών, πλοιάρχων, περιοχών. Αυτά είναι ΙΕΡΑ και γι΄ αυτά θυσιάσθηκαν χιλιάδες άτομα. Υπήρξαν διάφορες σημαίες και λάβαρα προεπαναστατικώς και μετά. Επικρατούν σύμβολον σε πολλά ΗΕΗΘ, δηλαδή ή Ελευθερία ή Θάνατος. Και επεκράτησε το πρώτον. Είναι ώρα να τα θυμηθεί όλα αυτά ο Ελληνικός Λαός και να έχει γνώση ποίοι και πως πολέμησαν και εναντίον τίνος πολέμησαν. Δαβίδ και Γολιάδες. Θα αναφερθούμεν προσεχώς.

Η «Επιτροπή του 21» πότε θα κάμει μνείαν για την επέτειον; Δεν έπρεπε καθημερινώς να έχει μίαν ολιγόλεπτην αναφοράν;; Φυσικά έπρεπε αλλά μέχρι τώρα δεν ακούσαμεν κάτι από τα γεγονότα του 1821.

Τα Ελληνικά ΜΜΕ δεν έπρεπε να είχαν αναφορές για το1821, αντί αν μας δείχουν τα ανιαρά πλέον για την πανδημίαν, τις ακατάσχετες παρουσιάσεις προβεβλημένων προσώπων, διατριβές για εγκλήματα και ληστείες, μαγειρικές συνταγές στο σπίτι του πεινασμένου κ.ά.

Με συνεχείς αναφορές στο 1821 θα υπήρχε γνώση και κορεσμός από την έλλειψη της ιστορίας που μας μαστίζει. Θα υπήρχεν Ελληνική Υπερηφάνεια για το γιγαντιαίον κατόρθωμα. Ή μήπως υπάρχουν εμπόδια και γι’ αυτήν την υπερθυσίαν. Γι αυτόν τον υπεράθλον;;