Σε κατάσταση απόγνωσης έχουν φτάσει οι κάτοικοι της περιοχής της Ξερόλακκας, τονίζοντας ότι ζουν εδώ και μήνες με τη δυσοσμία, εξαιτίας ενός έργου ημιτελούς που έχει υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα της ζωής τους.

Το έργο αυτό αφορά τη δημιουργία του δικτύου για την καύση του βιοαερίου που παράγεται από την αποδόμηση των σκουπιδιών, μια διαδικασία που είναι απαραίτητη για να μην επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα.

Ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο δεν έχει πληρωθεί και έτσι το άφησε στη μέση. Αποτέλεσμα αυτού, είναι το βιοαέριο να μην καίγεται αφού ο μηχανισμός είναι ανενεργός και να προκαλεί έντονη δυσοσμία στην ατμόσφαιρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής που έχουν απευθυνθεί σε ειδικούς, οι τοξικές ουσίες που παράγονται από τη μη καύση του βιοαερίου, είναι αρκετά βλαπτικές για την υγεία και θεωρούνται καρκινογόνες.

Αξίζει να αναφέρουμε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Ξερόλακκας υπάρχουν 25 γεωτρήσεις για την αποδέσμευση του βιοαερίου που παράγουν τα απορρίμματα. Όμως από τη στιγμή που το δίκτυο και ο μηχανισμός  δεν λειτουργεί όλες οι ουσίες που προέρχονται από την καύση, βγαίνουν στην ατμόσφαιρα.

Το όλο θέμα έχει προκύψει εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού "κολλήματος" που είχε ως αποτέλεσμα τη μη πληρωμή του εργολάβου, με αποτέλεσμα αυτός να μην μπορεί να συνεχίσει το έργο.

Το έργο θα ξεκινήσει και πάλι όταν ο εργολάβος πάρει τα χρήματα, όμως μέχρι τότε και έως ότου ολοκληρωθεί, οι κάτοικοι της περιοχής είναι υποχρεωμένοι να ανεχτούν μία κατάσταση που μπορεί να στοιχίσει στην υγεία τους. Για ένα θέμα όπως το ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, για το οποίο ήδη έχουν υποφέρει πολλά.