Προσλήψεις σε όλη τη χώρα πραγματοποιεί ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Οι προσλήψεις αφορούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), ενώ το νέο προσωπικό θα επιλεγεί σε 17 διαφορετικές υπηρεσίες του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα ζητείται προσωπικό των εξής 28 ειδικοτήτων:

-ΠΕ/ ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων Ανέργων
-ΠΕ Γενικών Ιατρών / ΠΕ Παθολόγων ΠΕ Ιατρού - Ψυχιάτρου
-ΠΕ Νομικών
-ΠΕ Κοινωνιολόγοι
-ΠΕ Ιατροί Γενικής Ιατρικής
-ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
-ΠΕ Ψυχιάτρων
-ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
-ΠΕ Παθολόγων
-ΠΕ Ειδικός Παθολόγος ΠΕ Ειδικός Παιδαγωγός
-ΠΕ Φιλολόγων ΠΕ Μαθηματικών
-ΠΕ Φυσικών ΠΕ Αναισθησιολόγων
-ΠΕ Παιδοψυχιάτρων
-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Νοσηλευτών
-ΠΕ/ ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων ανέργων
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
-ΤΕ Νοσηλευτών ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών
-ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
-ΔΕ Νυχτοφυλάκων
-ΔΕ/ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
-ΥΕ Γενικών Καθηκόντων