Μειωμένο κατά 17,3% το τρίτο τρίμηνο του 2020 είναι το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με το 24,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Παρά τη σημαντική αυτή μείωση, είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό από το 1999 και 4,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από ό,τι το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα νέα αυτά δεδομένα προέρχονται από μια πρώτη έκδοση των εποχικά προσαρμοσμένων τριμηνιαίων στοιχείων του ευρωπαϊκού τομέα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.