Μέχρι το τέλος του Μαρτίου αναμένεται να έχει ξεκινήσει η εκταμίευση των χρημάτων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος στις πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία που είναι να ενταχθούν στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος και στη συνέχεια θα τη στείλει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Το σύνολο των χρημάτων που θα μοιραστούν φτάνουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις που δικαιούνταν να κάνουν την αίτηση προέρχονται από διάφορους ΚΑΔ. Οι αιτήσεις έφτασαν στο σύνολο τους τις 7.500 στον αριθμό όμως ο αριθμός που τελικά θα πάρουν τα χρήματα αυτά, με βάση τις εκτιμήσεις, δεν ξεπερνά τις 1.100.

Οι αποφάσεις της επιτροπής πάντως θα είναι αντίστοιχες με τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει οι επιχειρήσεις μετά τη διαδικασία της αξιολόγησης τους, με βάση πάντα τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει και τα οποία έχουν ελεγχθεί.

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις εκείνες που θα πάρουν το «πράσινο» φως από την επιτροπή για να λάβουν τα χρήματα, έχοντας τις προϋποθέσεις και τους όρους για την ένταξη τους στο πρόγραμμα, θα ανασάνουν και θα βοηθηθούν σημαντικά οικονομικά.

Σε μία περίοδο που πολλές από αυτές είναι κλειστές και έχουν μεγάλες ζημιές από την πανδημία. Πρόκειται, άλλωστε, για χρήματα που δίνονται με τη μορφή επιχορηγήσεων και όχι δανείων, δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν είναι αναγκασμένες να τα επιστρέψουν.

Να σημειωθεί πως μέσα στο επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα ανακοινώσει νέο πρόγραμμα στο οποίο είναι να ενισχυθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήγηκαν από τον κορωνοϊό και που έμειναν από έξω από αυτό που «τρέχει». 

Είναι ένα πρόγραμμα που εμπεριέχει ένα επιπρόσθετο κονδύλι ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα βοηθήσει αρκετές ακόμα επιχειρήσεις που έχασαν χρήματα και έπαθαν μεγάλη ζημιά από την πανδημία.