Επέκταση χωρικών υδάτων

Θεωρώ ότι η έπαρση του Υπουργού Εξωτερικών χαρακτηρίζοντας ως επιτυχίαν την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιον Πέλαγος είναι λάθος. Γιατί υπερηφανεύεται; Η πράξη αυτή έπρεπε να είχε γίνει πριν 40 τουλάχιστον χρόνια. Και δεύτερον ποιος ο λόγος υπερηφανείας όταν δεν επεξετάθηκαν όλα τα χωρικά ύδατα της χώρας στα 12 ν.μ.; Το Αιγαίον Πέλαγος δεν είναι Ελληνική Θάλασσα; Εκεί δεν τολμάμε να προχωρήσομεν γιατί η τουρκία απειλεί ότι κάτι τέτοιον είναι αιτία πολέμου! Μεγαλυτέρα αβάσιμη απειλή από αυτήν δεν υπάρχει! Και όμως τρέμομεν αυτήν την απειλήν η οποία εξεφωνήθη πριν 30 χρόνια και εμείς μένομεν με κλειστόν το στόμα!! Τρέμομεν να αναφέρομεν ότι θα επεκτείνομεν τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίον! Και στο ενδιάμεσον από την αβάσιμην απειλήν, συνήψαμεν συμφωνίες με την τουρκίαν οι περισσότερες των οποίων είναι σε βάρος μας. Γιατί δεν θέταμεν βασικόν όρον πριν τις συμφωνίες την απάλειψη της αβασίμου οιονεί απειλής; Και ο τούρκος πρόεδρος ήλθεν στην Ελλάδα αλλά κανείς δεν του είπε να άρει το ψευτοεπιχείρημα!

Συνομιλίες με τουρκίαν

Μας αρέσει να υφιστάμεθα ήττες; Αυτήν την στιγμήν δεν είναι ώρα για συνομιλίες με την τουρκίαν. Το επιζητά επιμόνως για να επιτύχει αρκετά αλλά και για να φανεί καλή σε Ευρωπαίους και άλλους, τώρα που είναι κάπως στρυμωγμένη, αλλά συντόμως θα το ξεπεράσει. Έχει καλήν διπλωματίαν. Η πρόεδρος; της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τι δουλειά έχει και ανεκατεύεται για την έναρξη των συνομιλιών Ελλάδας -τουρκίας;; Η επέτειος των 200 ετών δεν επιτρέπει φέτος πολλές αγκαλιές με τουρκίαν! Ο πρόεδρος της Αλβανίας που ήλθεν στην Ελλαδα από την τουρκίαν είπε ότι οι προθέσεις των τούρκων για συνομιλίες είναι ευθείς!

Τροφοδοτούμεν την πανδημίαν

Με ποίαν δικαιολογίαν εξήλθε η μισή Ελλάδα στις παραλίες χθές και σήμερα; Οι απαγορεύσεις είναι μόνον για τα μικρά καταστήματα και πάντες οι άλλοι όλοι είναι ελεύθεροι με διάφορα σοφίσματα; Πολεμούμεν την νόσον ή όχι; Οι περιορισμοί για ποίους είναι;

«Πασαλιμάνι»

Με υπερηφάνειαν έλεγε και ξανάλεγε ρεπόρτερ την Κυριακήν ότι το «πασαλιμάνι» ήταν γεμάτο από κόσμον που βγήκε να ξεσκάσει! Γνωρίζει η κυρία το Ελληνικόν όνομα του λιμανιού αυτού;

Δύο κόμμα δύο

Όργιο αναφορών γίνεται για τα εμβόλια; Το Σάββατο σε Τηλεόραση ακούσαμν ότι θα πάρομεν προσεχώς 4,5 εκατομμύρια δόσεις. Και ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι θα εμβολιασθούν 2,2, εκατομμύρια άνθρωποι. Κατά την άποψή μας η ορθή εξήγηση είναι δύο εκατομμύρια διακόσες χιλιάδες άνθρωποι. Το δύο κόμμα δύο μάλλον είναι χωλόν.