Ο ιστορικός χιονιάς στις 3 - 4 Ιανουαρίου 2019 που έντυσε στα λευκά το Ζάλογγο, την Καμαρίνα, την Κρυοπηγή & την Αρχαία Κασσώπη και σχεδόν όλα τα ορεινά και ημιορεινά της Πρέβεζας και ολόκληρης της Ηπείρου που είχαν καλυφθεί από χιόνι.

Τα πλάνα είναι την επόμενη μέρα 5/1/2019 που τα φαινόμενα σταμάτησαν.