Οι κρατήρες (δολίνες) της Ιτέας είναι ένα εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο στην παραθαλάσσια περιοχή μεταξύ Γαλαξιδίου - Ιτέας. Αν και έχουν γραφτεί πολλά που εξάπτουν την φαντασία όπως ότι έχουν σχηματιστεί απο πτώση μετεωριτών η επικρατέστερη άποψη είναι ότι έχουν σχηματιστεί εξαιτίας της κατάρρευσης της οροφής υπογείων σπηλαίων ή της ασβεστολιθικής διάβρωσης από όμβρια ύδατα όπου η δράση του νερού είναι κυρίως μηχανική και χημική. Οι δολίνες γενικά σχηματίζονται σε ανθρακικά ασβεστολιθικά ή δολομιτικά πετρώματα και ποικίλουν σε μέγεθος από 1 έως 600 μέτρα, τόσο σε διάμετρο όσο και βάθος και ποικίλλουν σε μορφή από κοιλώματα εδάφους έως χάσματα. Σχηματίζονται σταδιακά ή αιφνίδια και απαντώνται σε όλον τον κόσμο.

Σε μια περιοχή μεταξύ Γαλαξιδίου - Ιτέας διαμέτρου περίπου 1,5 km υπάρχουν 5 δολίνες. Οι τρείς μάλιστα είναι πολυ κοντα μεταξύ τους σε περιοχή διαμέτρου 500 m.

Η διάμετρος των 5 δολινών είναι περίπου 100m, 90m, 60m, 70m και 40m ανίστοιχα. Η πιο εντυπωσιακή είναι η 2η δολίνη που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. Το θαλασσινό νερό με την πάροδο των χρόνων έχει διεισδύσει στα τοιχώματα της δημιουργώντας εσωτερικά μια λίμνη. Η 5η είναι επίσης επιβλητική κυρίως λόγω του βάθους της και βρίσκεται στο ορεινότερο σημείο συγκριτικά με τις υπόλοιπες.

Οι συντεταγμένες των δολίνων είναι (ΓΠ, ΓΜ)

Δολίνη 1 : 38.412926°, 22.408063°
Δολίνη 2 : 38.412948°, 22.414191°
Δολίνη 3 : 38.411164°, 22.408237°
Δολίνη 4 : 38.422510°, 22.406567°
Δολίνη 5 : 38.418700°, 22.395151°


Βίντεο: Κώστας Γκέρτζος