Το άγχος αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλήματα ψυχικής υγείας παγκοσμίως και εκδηλώνεται έντονα σε άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας από τους πληθυσμούς που έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς ερευνητές ως ομάδα υψηλού κινδύνου είναι αυτός των φοιτητών. Είναι προφανές ότι καθίσταται επιτακτική και άμεση η ανάγκη για εκπαίδευση φοιτητών σε δεξιότητες διαχείρισης άγχους, ειδικότερα σε καταστάσεις όπως η τρέχουσα της πανδημίας, όπου εξαιτίας των αλλαγών στην εκπαίδευση, το άγχος έχει γίνει μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει άμεσα τη ζωή των φοιτητών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο διετές, ερευνητικό έργο PLAY (Play, Learn, fight back AnxietY) το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ (Εθνική Αρχή Ελλάδας: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και συντονίζεται από τον καθηγητή Μιχάλη Ξένο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο έργο συμμετέχουν, επίσης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η εταιρία Optionsnet στην Πάτρα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Παιδικής Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας (ICEP Europe) στην Ιρλανδία, και το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ISMAI στην Πορτογαλία. 

Το “PLAY” στοχεύει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εικονικού μαθησιακού τρισδιάστατου περιβάλλοντος (3D Virtual World) με καινοτόμα στοιχεία gamification, που θα επιτρέπει στους φοιτητές πανεπιστήμιων να προετοιμάζονται για τις διάφορες ακαδημαϊκές δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο που να μειώνει το άγχος και να διεγείρει την πνευματική λειτουργία τους. Μεγάλο μέρος του εικονικού κόσμου έχει ήδη αναπτυχθεί και αρκετοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν δοκιμάσει τα πρώτα σενάρια.