Ένα από τα αξιοθέατα που δεν είναι γνωστό στους πατρινούς και γενικότερα είναι το Ρωμαϊκό υδραγωγείο Πάτρας.

Αυτό που είδαμε από κοντά και καταγράψαμε στο βίντεο είναι και αυτό το κομμάτι που έχει απομείνει, ουσιαστικά μερικά μόνο μέρη από το τοίχος του υδραγωγείου.

Η διάνοιξη της Μίνι Περιμετρικής Οδού, στάθηκε η αφορμή για αρχαιολογικές έρευνες μεγάλης κλίμακας, που εμπλούτισαν τις γνώσεις των αρχαιολόγων για το σύστημα ύδρευσης της Πάτρας διαχρονικά και έδωσε την δυνατότητα ανάδειξης των δυο αυτών σημαντικών μνημείων, που προστέθηκαν στον αρχαιολογικό χάρτη της πόλης.


Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, βρίσκεται στην περιοχή δίπλα στο φρούριο, υπό τη μορφή τεχνητού φράγματος και σήμερα αποτελεί μέρος της σύγχρονης δεξαμενής. Στο χώρο αυτό κατά την αρχαιότητα λατρεύονταν οι Νύμφες, θεότητες των υδάτων. Η αρχή λειτουργίας του βασιζόταν στην αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων.

Το Ρωμαϊκό υδραγωγείο της Πάτρας είναι μεγάλο έργο των ρωμαϊκών χρόνων και ζωτικής σημασίας τότε για την ύδρευση της πόλης.

Στο Υδραγωγείο σήμερα διασώζονται ορατά τμήματα του στην συνοικία Σαμακιά. Η χρήση ήταν αδιάκοπη μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα και επισκευάστηκε πολλές φορές με τελευταία το 1838 από τον δήμαρχο Ι. Μπουκαούρη το 1874 σταμάτησε η χρήση του μετά την διοχεύτεση νερού στην πόλη με σωλήνες.


Κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. πιθανότατα από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ανδριανό για την αντιμετώπιση της λειψανδρίας στην Πάτρα που έως τότε υδρευόταν από πηγάδια.

Το υδραγωγείο σε πολλά τμήματα του ήταν υπόγειο ενώ σε άλλα χρειάστηκε να κτιστεί γεφύρωση (σήμερα διασώζεται τμήμα της γεφύρωσης στην Σαμακιά).