Μετά από αρκετό καιρό και μεγάλη υπομονή οι εργαζόμενοι της πρώην Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας θα πάρουν την αποζημίωση τους.

Πιο συγκεκριμένα υπεγράφη η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία αποκαθίσταται σταδιακά το θέμα της καταβολής της αποζημίωσης των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση.

Με την απόφαση αυτή αποδίδεται το σύνολο της αποζημίωσης στους πρώην εργαζόμενους σε συνεταιριστικές τράπεζες, όπως η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, ενώ αυξάνεται το ποσοστό της προνομιακής ικανοποίησης των πρώην εργαζομένων στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα στο 80%.

Σταδιακά, και ανάλογα με τις χρηματοροές της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης, θα υπάρξει προσαρμογή έως την πλήρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στο σύνολο των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η απόφαση αφορά περίπου 60 εργαζόμενους της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας που είχαν απολυθεί άμεσα με το κλείσιμο της, ενώ τα χρήματα που θα λάβουν, αντιστοιχούν σε ποσοστό 33% περίπου της συνολικής αποζημίωσης που δεν είχε δοθεί μέχρι σήμερα.