Ζητήματα που αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έθεσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας, στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων , κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Στη συνέλευση έλαβε μέρος και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Σάαντ Καραμπέτ.

Ο κ. Μαρλαφέκας έθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων το αίτημα να εξετάσει η Κυβέρνηση την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων ανοίγματος του λιανεμπορίου, εκτός του click away που δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κανονική λειτουργία της αγοράς, για τις περιοχές της Χώρας που βρίσκονται στο «κίτρινο» (ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η Αχαΐα). Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας παρουσίασε ως βασικό επιχείρημα για να στηρίξει το αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου το γεγονός ότι η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται τελευταία στο σύνολο των περιφερειών της Χώρας, από πλευράς δεικτών ανάπτυξης και κατά κεφαλήν εισοδήματος, και κατά συνέπεια τα μέτρα που λαμβάνονται δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι το ζήτημα που του έθεσε ο κ. Μαρλαφέκας ότι εξετάστηκε από την Κυβέρνηση, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι μια τέτοια απόφαση θα αυξήσει την κινητικότητα μεταξύ περιοχών σε βαθμό που δεν θα μπορεί να ελεγχθεί αυτή. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων πρόσθεσε ότι ο «οδηγός» για αυτές τις αποφάσεις θα είναι τα επιδημιολογικά στοιχεία του επόμενου διαστήματος ενώ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας ζήτησε από το κυβερνητικό στέλεχος να επανεξεταστεί το ζήτημα.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στην παρούσα φάση είναι βοηθητικά για τον επιχειρηματικό κόσμο και τόνισε ότι μετά το τέλος της πανδημίας, οπότε και θα μπορούν να αποτιμηθούν με ακρίβεια οι επιπτώσεις της, η Κυβέρνηση θα είναι σε θέση να ανακοινώσει και να υλοποιήσει γενναία μέτρα στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας.