Από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών ξεκίνησε την Τρίτη η διάθεση του δανειζόμενου υλικού, με παράδοση και παραλαβή από το προσωπικό της. 

 Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο στις υπηρεσίες δανεισμού και επιστροφής βιβλίων οι οποίες γίνονται   μετά από  αιτήματα τα οποία μπορούν να υποβληθούν:

  1. Στη φόρμα αιτημάτων 

 https://patraslibrary.weebly.com/deltaalphanuepsiloniotasigmamu972sigmaf.html.

  1. Στο e-mail: [email protected]
  2. Στα τηλέφωνα των τμημάτων:
  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: 2610224813
  • ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2610226792
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΚΑΙΑΣ: 2610312745

Η παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων γίνεται κατόπιν ραντεβού  στην είσοδο των βιβλιοθηκών (Κεντρικής: Μαιζώνος 110 και Παραρτήματος: Φωκαίας 26) και μόνο εφόσον το μέλος έχει ειδοποιηθεί  από τους αρμόδιους υπαλλήλους για την ολοκλήρωση του αιτήματός του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η επίδειξη της κάρτας μέλους. 

Το υλικό της βιβλιοθήκης είναι ορατό στο δημόσιο ηλεκτρονικό  κατάλογο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών https://patraslibrary.openabekt.gr/el, και το ψηφιακό περιεχόμενο στο αποθετήριο http://repository-dbp.ekt.gr/dbp/

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών παρά τις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε εμπλούτισε τις συλλογές της με την αγορά 1028 νέων τίτλων βιβλίων για τα οποία η δαπάνη βάρυνε το προϋπολογισμό του Πολιτιστικού  Οργανισμού.