Διαδικτυακή b2b εκδήλωση στην Πάτρα

«Smart City of Patras: Kαινοτομία στις κατασκευές- υποδομές»

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: PIT STOP «Innovation Pathways for Urban development – Διαδρομές καινοτομίας για την αστική ανάπτυξη» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg Greece - Italy 2014-2020

 Το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργανώνει διαδικτυακή b2b εκδήλωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: «PIT STOP «Innovation Pathways for Urban development – Διαδρομές καινοτομίας για την αστική ανάπτυξη» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg Greece - Italy 2014-2020, με θέμα:

«Smart City of PatrasKαινοτομία στις κατασκευές- υποδομές»

Οι 4 ομάδες ιδεών του PITSTOP παρουσιάζουν τις καινοτόμες Ιδέες τους που αναπτύχθηκαν μέσα από την συμμετοχή τους στην θερμοκοιτίδα του PIT STOP και πως αυτές δίνουν λύσεις στις προκλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου.

Εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρεια) μιλούν για τις τεχνολογίες smart cities που εφαρμόζουν για να βελτιώσουν διαδικασίες και υπηρεσίες σε μια digital b2b εκδήλωση την:

Τρίτη 15/12 στις 17:00  μέσω του site του έργου http://pitstop-lab.gr/.

Οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν εκπροσωπούν τους κάτωθι φορείς:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Δρ. Μαρία Μακρή
  • Δήμος Πατρέων - Πέτρος Γανός
  • Δήμος Τρικκαίων - Γιώργος Χρυσόμαλλος
  • Δήμος Ιωαννιτών - Κωνσταντίνος Τολίδης

Πληροφορίες για την b2b εκδήλωση: Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα / Τηλ. 2610. 241 244.